Czy można znaleźć płaszczyznę porozumienia w trudnej i burzliwej przeszłości Polski i Ukrainy?

Nasz projekt odpowiada twierdząco na to pytanie. Przestrzeń do wspólnych poszukiwań znajdujemy na polu dziedzictwa i kultury ludowej, która występowała na naszych wsiach - obszaru, z którego wywodzą się obie grupy uczestników.

“Kiedy młodzież spotyka dziedzictwo” to już drugi projekt szkół z Polski i Ukrainy, który poprzez różnorodne formy aktywności twórczej oraz badawczej ma na celu wzbudzenie zainteresowania kulturą własną jak i partnera. W trakcie mobilności młodzież pogłębi wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego, pozna tradycje, muzykę, język oraz weźmie  czynny udział w jej kultywowaniu poprzez liczne warsztaty rzemieślnicze. Nauka szacunku wobec własnego dziedzictwa będzie dla nich drogą, a w kierunku tolerancji kulturowej wobec innych, często odmiennych kultur.